ĂN CHAY TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Nếu chúng ta là 1 trong những “tín đồ” ăn chay thì cỗ trường đoản cú vựng tiếng Anh về ăn uống sau đây trọn vẹn phù hợp dành riêng cho mình. Ngày ni việc ăn chay đã trnghỉ ngơi bắt buộc cực kỳ phổ cập cùng là đa số món nạp năng lượng bổ dưỡng, giỏi mang đến sức khỏe. Cùng Haông chồng Não Từ Vựng tò mò về những món ăn chay bởi giờ đồng hồ Anh không hề thiếu độc nhất vô nhị qua nội dung bài viết này nhé!


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về nạp năng lượng chay

Ăn chay là một Xu thế khá thông dụng trên quả đât hiện giờ, những món không ăn mặn vô cùng nhiều chủng loại với là nguồn bồi bổ rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là danh sách tổng vừa lòng các món dùng đồ chay bằng tiếng Anh phổ cập và thường chạm chán, cùng chúng bản thân tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: ăn chay tiếng anh là gì

*

Từ vựng về món ăn chay

Steamed sticky rice /sti:m ‘stiki rais/: xôi.Sweet green bean gruel /swi:t gri:n bi:n gruəl/: chè đậu xanh.Sweet gruel / swi:t gruəl/: trà.Rice noodles /rais nu:dl/: búnStuffed sticky rice balls /stʌf stiki rais /: bánh trôi.Young rice cake /jʌɳ rais keik /: bánh ctí hon.Girdle-cake / gə:dl keik /: bánh tnắm.Round sticky rice cake /raund stiki rais keik/: bánh dầy.Stuffed pancake /stʌf pænkeik /: bánh cuốn nắn.Bread /bred/: bánh mìApple pie /’æpl pai /: bánh táoMixed fruits /mikst fru:t/: hoa trái đĩaJuice /dʤu:s/: nước xay trái câySmoothies: sinch tốTea /ti:/: tràSoya cake / sɔiə keik/: bánh đậuSteamed wheat flour cake /sti:m wi:t flour keik /: bánh bao chayStuffed sticky rice cake /stʌf stiki rais keik /: bánh bác ctuyệt.Salted vegetable / sɔ:ltid ‘vedʤitəbl/: dưa gópBoiled bind weed /bɔil baind wi:d/: rau xanh muống luộcFried Soya Cheese /frai ‘sɔiə tʃi:z/: đậu ránSoya sauce /‘sɔiə sɔ:s /: tươngLime water /layên wɔ:tə /: bánh đúc.Sweet & sour salad /swi:t ənd sauə sæləd/: nộmRice gruel / rais gruəl/: cháoRoasted sesame seeds và salf / roust sesəngươi si:d ənd sɔ:ltid/: muối bột vừngSayte bean sprout: giá chỉ xàoPeanuts dived in salt /pi:nʌt di:v in sɔ:lt/: lạc chao muối.Walnut with peking sauce /ˈwɔːlnʌt wɪð ˌpiːkɪŋ sɔːs/: quả óc chó sốt peking.Sauteed vegetables with mixed nuts /ˈsəʊteɪ vedʒtəbl wɪð mɪkst nʌts /: rau củ xào tất cả hổn hợp hạt.Green onion with three kinds of mushrooms /ɡriːn ˈʌnjən wɪð θri kaɪnd ˈmʌʃrʊm/: hành tây xào 3 các loại nấmMixed vegetables with almond nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈɑːmənd nʌts /: rau láo phù hợp với phân tử hạnh nhân.Mixed vegetabes with cashew nuts /mɪkst vedʒtəbl wɪð ˈkæʃuːnʌts: rau láo hợp với hạt điều.

Xem thêm: Nằm Mơ Làm Chuyện Ấy Với Người Yêu, 7 Ý Nghĩa Khi Bạn Mơ Làm Chuyện Ấy

Steamed White rice /sti:m wait rais/: cơm White.Snow peas with blaông chồng mushroom /snəʊ pi wɪð blæk mʌʃrum/: đậu hà lan với nấm black.Deluxe cộ mixed vegetables /dɪˈlʌks mɪkst ˈvedʒtəbl/: rau củ hỗn hợp.Snow peas with chestnuts sauce /snəʊ pi wɪð ˈtʃesnʌt sɔːs/: đậu hà lan nóng hạt dẻSauteed Spinach with garlic roots /ˈsəʊteɪ ˈspɪnɪtʃ wɪð ˈɡɑːlɪk /: rau củ bina xào tỏi.Blaông xã mushrooms with straw /blæk mʌʃrum wɪð strɔ:/: nấm đen cùng với rơm.Tofu in hot garlic sauce /’tofu hɒt ˈɡɑːlɪk sɔːs/: đậu phụ nóng tỏi.Braised tofu /breiz ‘tofu/: đậu prúc om.Dry pan fried string beans /draɪ pæn fraɪd strɪŋ biːn/: đậu khô xào.Green onion pancakes / gri:n ʌnjən pænkeik/: bánh kếp hành tây.Fried tofu / frai ‘tofu/: đậu rán.Vegetarian steamed dumplings /,vedʤi’teəriən sti:m dʌmpliɳ/: bánh bao cxuất xắc hấp.Fried wontons /frai ˌwɒnˈtɒn/: vằn thắn chiên.Vegetarian sizzling rice soup /,vedʤi’teəriən sizl rais su:p/: súp chay với gạo với rau củ.Corn soup /kɔ:n su:p/: súp ngô.

Xem thêm: Giải Mã Giấc Mơ Thấy Số 15 Đánh Con Gì Chuẩn Nhất Với Kinh Nghiệm Từ Lô Thủ

Tomalớn, spinach và tofu soup /tə’mɑ:tou spinidʤ ‘tofu/: súp quả cà chua, rau xanh chân vịt với đậu phụ.Vegetarian /ˌvɛʤɪˈteərɪən/: người ăn chayVegetarianism /ˌvɛʤɪˈteərɪənɪzm/: thuyết nạp năng lượng chayVegan /ˈviːɡ(ə)n/: người ăn chay trườngHealth benefits /hɛlθ ˈbɛnɪfɪts/: những ích lợi bởi mức độ khỏeVegetarian food /ˌvɛʤɪˈteərɪən fuːd/: thức ăn chayVegetarian dish /ˌvɛʤɪˈteərɪən dɪʃ/: món ăn uống chayVegetarian restaurant /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈrɛstrɒnt/: nhà hàng thức nạp năng lượng chayVegetarian diet /ˌvɛʤɪˈteərɪən ˈdaɪət/: chế độ ăn chayGrain /greɪn/: ngũ cốcWhole grain /həʊl greɪn/: ngũ ly nguyên cámRice /raɪs/: gạoSticky rice /ˈstɪki raɪs/: gạo nếp, xôiBaby jackfruit sticky rice /ˈbeɪbi jackfruit ˈstɪki raɪs/: xôi gấcMung bean sticky rice /mʌŋ biːn ˈstɪki raɪs/: xôi đậu xanhPeanut sticky rice /ˈpiːnʌt ˈstɪki raɪs/: xôi lạcCongee /ˈkɒnʤiː/: cháoRice congee /raɪs ˈkɒnʤiː/: cháo hoaMung bean congee /mʌŋ biːn ˈkɒnʤiː/: cháo đậu xanhMushroom congee /ˈmʌʃrʊm ˈkɒnʤiː/: cháo nấmVegetable /ˈvɛʤtəb(ə)l/: rauTuber /ˈtjuːbə/: củHerb /hɜːb/: rau củ thơmFruit /fruːt/: trái câyMushroom /ˈmʌʃrʊm/: nấmTofu /ˈtəʊfuː/: đậu phụFried tofu /fraɪd ˈtəʊfuː/: đậu phụ ránBean /biːn/: đậuSoybean /ˈsɔɪbiːn/: đậu nànhNut /nʌt/: quả hạchSeed /siːd/: hạtDairy products /ˈdeəri ˈprɒdʌkts/: những thành phầm từ bỏ sữaVegan salad /ˈviːgən ˈsæləd/: gỏi chayBanana flower salad /bəˈnɑːnə ˈflaʊə ˈsæləd/: nộm hoa chuốiVegan green papaya salad /ˈviːgən griːn pəˈpaɪə ˈsæləd/: nộm đu đủ chayBraised tofu in tomato sauce /breɪzd ˈtəʊfuː ɪn təˈmɑːtəʊ sɔːs/: đậu nóng cà chuaStir-fried morning glory with garlic /stɜː-fraɪd ˈmɔːnɪŋ ˈglɔːri wɪð ˈgɑːlɪk/: rau củ muống xào tỏiVegan steamed rice rolls /ˈviːgən stiːmd raɪs rəʊlz/: bánh cuốn nắn chayVegan spring rolls /ˈviːgən sprɪŋ rəʊlz/: nem chayStir-fried bok choy with mushrooms /stɜː-fraɪd ˌbɑk ˈtʃɔɪ wɪð ˈmʌʃrʊmz/: cải xào nấmStir-fried vegan noodles /stɜː-fraɪd ˈviːgən ˈnuːdlz/: mỳ chay xàoVegan hot pot /ˈviːgən hɒt pɒt/: lẩu chayPickled cabbage /ˈpɪkld ˈkæbɪʤ/: bắp cải muối bột chuaPickled mustard greens /ˈpɪkld ˈmʌstəd griːnz/: dưa muốiVegan steamed buns /ˈviːgən stiːmd bʌnz/: bánh bao chayVegan soup /ˈviːgən suːp/: canh chayVegan mushroom soup /ˈviːgən ˈmʌʃrʊm suːp/: canh nnóng chayBraised jackfruit /breɪzd ˈdʒakfruːt/: mkhông nhiều khoVegan meat /ˈviːgən miːt/: giết chayVegan sausage /ˈviːgən ˈsɒsɪʤ/: xúc xích chayVegan pizza /ˈviːgən ˈpiːtsə/: bánh pizza chay