Bò viên tiếng anh là gì

  -  

Á Lục với khá nhiều đất nước trước giờ đồng hồ vẫn nỗi danh với nền ẩm thực đa dạng với mặn mà bản nhan sắc dân dộc: từ bỏ toàn nước, Trung Hoa, nước Nhật, Hàn Quốc,… Trong bài này, hãy thuộc Blue Starhọc trường đoản cú vựngtiếng Anh đơn vị hàngkhách sạnqua giải pháp Call tên đều món ăn châu Á nhé.

*

Charcoal grilled pork on skewers with /’tʃɑ:koul grild pɔ:k skju:ə nu:dl /: bún thịt nướng.Rice noodle soup with beef / rais nu:dl su:p bi:f /: phsống bò.Noodle soup with meat balls / nu:dl su:p mi:t / : phnghỉ ngơi trườn viên.Steamed “Pho” paper rolls / sti:m peipə roulkɔ:l /: phsinh sống cuốn.Noodle soup with brisket, flank, tendon, fatty, và crunchy flank / nu:dl su:p briskit flæɳk tendən fæti flæɳk /: phsinh hoạt chín, vắt, ngầu, gân, lá lách.Noodle soup with sliced – chicken / nu:dl su:p slais tʃikin/ : phsống kê.Quang noodles / nu:dl / : mỳ Quảng.Crab rice noodles / kræb rais nu:dl /: bún cua.Kebab rice noodles / kɪˈbæb rais nu:dl / : bún chả.Snail rice noodles / sneil rais nu:dl /: bún ốc.

*

Hue style beef noodles /Hue stail bi:f nu:dl /: bún trườn Huế.Yangzhou fried rice: cơm trắng rán Dương Châu.Curry chicken or beef sautéed with mixed vegetables over steamed rice: cơ cà ri.Soya noodles with chicken / sɔiə nu:dl ‘tʃikin / : miến kê.Stuffed pancake /stʌf pænkeik /: bánh cuốn nắn.Round sticky rice cake /raund stiki rais keik /: bánh dày.Sirdle-cake: bánh tchũm.Shrimp in batter / ʃrimp bætə /: bánh tôm.Young rice cake / jʌɳ rais keik / : bánh cbé.Stuffed sticky rice balls / stʌf stiki rais bɔːl /: bánh trôi nước.Soya cake / sɔiə keik /: bánh đậu.Steamed wheat flour cake / sti:m wi:t flour keik /: bánh bao.Pancake / ‘pænkeik /: bánh xèo.Stuffed sticky rice cake / stʌf ‘stiki rais keik/ : bánh bác.Prawn crackers / prɔ:n krækə /: bánh phồng tôm.Fish cooked with fish sauce bowl / fiʃ kuk fiʃ sɔ:s boul/: cá kho tộ.Shrimp cooked with caramel / ʃrimp kuk kærəmel /: tôm kho tàu.Tender beef fried with bitter melon / ‘tendə bi:f fraid ‘bitə ‘melən/ : bò xào quả mướp đắng.Sweet and sour pork rib / swi:t ‘sauə pɔ:k rib/ sườn xào chua ngọt.Grab fried on salternative text / græb fraid sɔ:lt /: cua rang muối hạt.Blood pudding /blʌd pudiɳ/: tiết canh.Crab boiled in beer /kræb bɔil bi:n/: cua luộc bia.

*

Crab fried with tamarind /kræb fraid ‘tæmərind/ : cua rang me.Beef soaked in boiling vinegar / bi:f səʊkt ‘bɔiliɳ ‘vinigə/: trườn nhúng ginóng.Beef seasoned with chili oil và broiled /bi:f ‘si:znd ˈtʃɪli ɔil brɔil/: trườn nướng sa tế.Sweet và sour fish broth /swi:t ‘sauə fiʃ brɔθ/: canh chua.Pickled egg plants /’pikld eg plɑ:nt/: cà muối hạt.Steamed sticky rice /sti:m ‘stiki raise/ : xôi.Raw fish & vegetables /rɔ: fiʃ ‘vedʤitəbl/: gỏi.Seafood delight salad/’si:fud di’lait ‘sæləd/: gỏi hải sản.Fried rice: cơm trắng chiên.Lotus delight salad /’loutəs di’lait ‘sæləd/: gỏi ngó sen giết thịt tôm.Shrimp và pork salad /ʃrimp pɔ:k ‘sæləd/: gỏi tôm thịt.Crispy Vietnamese spring rolls/ Imperial Vietnamese Spring Rolls /’krispi ,vjetnə’mi:z spriɳ ‘roulkɔ:l/: chả giò.House rice platter /haus raise ‘plætə/: cơm trắng thập cẩm.