DẤU PHẨY TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Dấu câu vào Tiếng Anh được dùng giống như lốt vào Tiếng Việt phải nhiều người không quyên tâm đến sự việc biết tên Tiếng Anh của các vết câu này. Tuy nhiên nhiều bạn trong giao tiếp hoặc vào công việc họ lại sử dụng mang đến nó.

Vì vậy bây giờ lotobamien.com English School xin share cùng với các bạn bảng tổng hợp 40 dấu câu phổ cập vào Tiếng Anh, hy vọng để giúp đỡ ích cho mình phát âm.

*

Chúng ta với mọi người trong nhà tò mò nhé!

. vệt chấm dot
, lốt phẩy comma
. lốt chấm cuối câu period
… vết 3 châm Ellipsis
: dấu nhì chấm colon
; vết chnóng phẩy semicolon
! dấu chnóng cảm exclamation mark
? lốt hỏi question mark
– dấu gạch ốp ngang hyphen
‘ lốt phẩy phía trên mặt phải apostrophe
– lốt gạch ốp ngang dài dash
‘ ‘ lốt trích dẫn đơn single quotation mark
” ” vết trích dẫn kép double quotation marks
( ) dấu ngoặc parenthesis (hoặc ‘brackets’)
< > dấu ngoặc vuông square brackets
và vệt và ampersand
→ vết mũi tên arrow
+ lốt cộng plus
– lốt trừ minus
± vệt cộng hoặc trừ plus or minus
× vết nhân is multiplied by
÷ vệt chiais divided by
= vết bằngis equal to
≠ vết khácis not equal to
≡ vết trùngis equivalent to
to hơnis more than
≤ vệt nhỏ tuổi hơn hoặc bằngis less than or equal to
≥ lốt lớn hơn hoặc bằngis more than or equal to
% phần trăm percent
∞ vô cực infinity
° độ degree
°C độ C degree(s) Celsius
′ hình tượng phút minute
” biểu tượng giây second
# hình tượng số number

a còng
 at
vết xuyệt phải back slash
/ lốt xuyệt trái slash hoặc forward slash
* vết sao asterisk

Posted in Từ vựng giờ đồng hồ AnhTagged cách đọc dấu vào giờ anh, phương pháp sử dụng các vệt câu vào giờ đồng hồ anh, lốt bằng trong tiếng anh là gì, vết câu thông dựng vào giờ đồng hồ anh, vệt câu vào tiếng anh, dấu chnóng than giờ đồng hồ anh là gì, dấu ngã vào giờ anh, phnghiền tân oán trong tiếng anh, từ vựng về vệt câu