Độ Chia Nhỏ Nhất Là Gì

  -  
*
*
*
*
*

Khi dùng thước thẳng với compa nhằm đo 2 lần bán kính quanh đó của mồm cốc (hình a) cùng đường kính vào của ly (hình b).