Hợp đồng giao khoán là gì

  -  

Những loại công việc mang tính tính chất ổn định và lâu dài thì không được phép ký hợp đồng giao khoán việc mà phải ký hợp đồng lao động. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về hợp đồng giao khoán và những lưu ý khi tham gia hợp đồng giao khoán.

Bạn đang xem: Hợp đồng giao khoán là gì

1.

Xem thêm: Mơ Nhiều Rắn Đánh Con Gì ❤️ Sổ Mơ Lô Đề Con Rắn, Mơ Thấy Rất Nhiều Rắn Đánh Con Gì, Đề Bao Nhiêu

Hợp đồng giao khoán là gì?

Hợp đồng giao khoán việc là sự thoả thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thoả thuận.

Xem thêm: Không Có Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Mục đích: Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán. khoa hoc lap bao cao tai chinh cap toc

Những trường hợp được ký hợp đồng khoán việc:

Thông thường, căn cứ vào bản chất công việc, những loại công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định.

*
Ưu điểm của thông tư 200
*
Mẫu số 05 – VT theo thông tư 200
*
Mẫu 04 – VT Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200
*
Hoá đơn điện tử có cần phải đóng dấu và có chữ ký của người mua không?
*
Hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư
*
Tổng hợp các công việc của kế toán doanh nghiệp vận tải