Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là gì

  -  

An toàn vệ sinh lao động là những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động và những người xung quanh. Đây là một vấn đề quan trọng trong môi trường lao động. Vấn đề này đã được Luật hóa trong một văn bản cụ thể đó là Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Trong đó có quy định về an toàn, vệ sinh viên.

Bạn đang xem: Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là gì

gmail.com để được tư vấn miễn phí.

Vậy an toàn vệ sinh viên là ai? Họ đóng vài trò gì trong các công ty, doanh nghiệp, các xưởng sản xuất. Tại sao an toàn vệ sinh viên là bộ phận không thể thiếu trong tổ chức vận hành của công ty?

*

✴️ An toàn, vệ sinh viên là gì?


An toàn vệ sinh viên


An toàn, vệ sinh viên là người phụ trách công tác Bảo hộ lao động ở các khoa, phòng, nhóm, tổ hoặc tương đương và không tách rời nhiệm vụ của khoa, tổ. Hay nói cách khác, an toàn vệ sinh viên là người kiêm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động ở tổ, khoa, phòng trong công ty, doanh nghiệp.

Theo Điều 74 Luật An toàn vệ sinh lao động thì An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động. Tự nguyên và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra. Cũng theo điều 74, mỗi tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên.

Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thông nhất ý kiến với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở, công ty.

✴️ Nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên

▪️ An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động, chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn. Nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy định về an toàn và vệ sinh lao động.

▪️ Giám sát thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn vệ sinh lao động. Phát hiện những sai sót, vi phạm về an toàn vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phòng, khoa. Phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy móc, thiết bị.

Xem thêm: Khái Niệm Hôn Nhân Là Gì - Các Quy Định Của Pháp Luật Về Kết Hôn

▪️ Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động. Các biên pháp, phương án làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, phòng, khoa. Tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng, khoa.

▪️ Kiến nghị với cấp trên thực hiện các chế độ bảo hộ lao động. Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Và khắc phục kịp thời những tình trạng thiếu an toàn, vệ sinh máy móc, thiết bị và nơi làm việc.

✴️ Quyền lợi của an toàn, vệ sinh viên.

✔️ Được cung cấp đầy đủ thông tin về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

✔️ Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ. Và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của công ty, cơ sở sản xuất.

✔️ Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động do Công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp tổ chức.

Xem thêm: Người Hà Lan Bay Là Gì - Tại Sao Lại Gọi Là Người Hà Lan Bay

✔️ Được phép yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Hoặc nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động thì yêu cầu ngừng lao động.

✴️ Tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh viên