MÁY TIỆN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Người thao tác làm việc vào nghành nghề dịch vụ cơ khí chuyên môn yêu cầu hay ulặng cập nhật những lên tiếng mới về nghệ thuật, các bước, technology bắt đầu.quý khách hàng vẫn xem: Máy luôn thể tiếng anh là gì

Chính bởi vì vậy, những từ bỏ điển giờ đồng hồ Anh chuyên ngành cơ khí khôn cùng đặc trưng. Và Việc học tự vựng tiếng Anh siêng ngành cơ khí trực quan lại qua hình ảnh cũng khôn cùng yêu cầu thiết!

Từ điển giờ Anh chăm ngành cơ khí qua hình ảnh về máy tiện

Chính vị vậy, những tự vựng trong trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh siêng ngành cơ khí tiếp sau đây đã cực kỳ có ích cùng với các bạn.
Bạn đang xem: Máy tiện tiếng anh là gì

*Xem thêm: 20+ Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn Có Ý Nghĩa Gì, Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn Và Ý Nghĩa

Lathe bed /leɪð/ /bed/: Băng máy

Carriage /ˈkærɪdʒ/: Bàn xe cộ dao

Cross slide /krɔːs/ /slaɪd/: Bàn tđuổi ngang

Compound slide /ˈkɑːmpaʊnd/ /slaɪd/: Bàn trượt láo lếu hợp

Tool holder /tuːl/ /ˈhoʊldər/: Đài dao

Saddle /ˈsædl/: Bàn trượt

Tailstoông xã /teilstɔk/ : Ụ sau

Headstock /´hed¸stɔk/: Ụ trước
Xem thêm: Dấu Hiệu Đau Núm Ty Là Biểu Hiện Của Cải Gì Và Có Phải Mang Thai Hay Không?

*

Speed box /spiːd/ /bɑːks/: Hộp tốc độ

Feed (gear) box /fiːd/ /ɡɪr/ /bɑːks/: Hộp chạy dao

Lead screw /liːd/ /skruː/: Trục vít me

Feed shaft /fiːd/ /ʃæft/: Trục chạy dao

Main spindle /meɪn/ /ˈspɪndl/: Trục chính

Chuông xã /tʃʌk/: Mâm cặp

Three-jaw chuck /θriː/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuông xã /fɔːr/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 4 chấu

Jaw /dʒɔː/: Chấu kẹp

Rest /rest/: Luy nét

Steady rest /ˈstedi/ /rest/: Luy nét nuốm định

Follower rest /ˈfɑːloʊər/ /rest/: Luy đường nét di động

Hand wheel /hænd/ /wiːl/: Tay quay

Lathe center /leɪð/ /ˈsentər/: Mũi tâm

Dead center /ded/ /ˈsentər/: Mũi trọng điểm bị tiêu diệt (cố gắng định)

Rotaring center /ˈroʊteɪrɪŋ/ /ˈsentər/: Mũi trung ương quay

Dog plate /dɔːɡ/ /pleɪt/: Mâm cặp tốc

Lathe dog /leɪð/ /dɔːɡ/: Tốc sản phẩm công nghệ tiện

Bent-tail dog /bent/ /teɪl/ /dɔːɡ/: Tốc chuôi cong

Face plate /feɪs/ /pleɪt/: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy luôn tiện từ bỏ động

Backing-off lathe /ˈbækɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy tiện thể hớt lưng

Bench lathe /bentʃ/ /leɪð/: Máy tiện để bàn

Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện-doa, thiết bị luôn tiện đứng

Camshaft lathe /ˈkæmʃæft/ /leɪð/: Máy luôn tiện trục cam

Copying lathe /ˈkɑːpiɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn tiện chép hình

Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy nhân tiện giảm đứt

Engine lathe /ˈendʒɪn/ /leɪð/: Máy tiện ren vít vạn năng

Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện thể khía cạnh đầu, trang bị một thể cụt

Machine lathe /məˈʃiːn/ /leɪð/: Máy luôn thể vạn năng

Multicut lathe /ˈmʌltaɪkʌt/ /leɪð/: Máy luôn tiện các dao

Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl/ /ˈspɪndl/ /leɪð/: Máy luôn thể nhiều trục chính

Precision lathe /prɪˈsɪʒn/ /leɪð/: Máy một thể bao gồm xác

Profile-turing lathe /ˈproʊfaɪl/ /tɜːrɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn thể chép hình

Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ/ /leɪð/: Máy nhân thể hớt lưng

Screw/ Thread-cutting lathe /skruː/ /θred/ /ˈkʌtɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn tiện ren

Semiautomatic lathe /ˌsengươi ɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy nhân thể bán trường đoản cú động

Turret lathe /ˈtɜːrət/ /leɪð/: Máy luôn thể rơ-vôn-ve

Turret /ˈtɜːrət/: Đầu rơ-vôn-ve

Wood lathe /wʊd/ /leɪð/: Máy nhân thể gỗ

Từ điển tiếng Anh chăm ngành cơ khí bên trên trên đây hẳn đã khiến cho bạn gồm thêm những kỹ năng và kiến thức bổ ích. Aroma hy vong bài viết này để giúp bạn tiến hành các bước và tò mò kiến thức và kỹ năng siêng ngành kết quả hơn, nhất là vào ngôi trường hòa hợp mày mò về lắp thêm tiện. quý khách cũng nhớ là đón xem những bài học tiếng Anh chăm ngành cơ khí tiếp theo nhé!