Ong Làm Tổ Trong Nhà

  -  

*
*
*
*
*
*

Cửa lưới giúp ngnạp năng lượng ong vào nhà hiệu quả


Ngoài vấn đề chống ong làm cho tổ vào nhà, lưới có thể được sử dụng để giữ ong bắp cày, áo khoác bên ngoài color xoàn, muỗi cùng côn trùng nhỏ bay không giống sinh sống vịnh. Loại trừ côn trùng thường bao gồm câu hỏi đậy cửa sổ với cửa ra vào bởi lưới bít. Vật liệu tương xứng vẫn đem lại mức độ trong suốt cùng chất nhận được luồng không khí tương thích cùng điều hành và kiểm soát nhiệt độ. Ý tưởng là rất có thể giữ đến cửa sổ và cửa đi ra vào của khách hàng luôn msinh sống trong những lúc đảm bảo an toàn khu nhà ở của công ty ngoài côn trùng cất cánh với các loại tổn hại khác.

email.com sẽ được support.