PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ

  -  

Phong trào “Sinch viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinc viên đất nước hình chữ S vạc hễ vào cả nước nhằm nhắm tới vấn đề xây dừng hình ảnh sinh viên toàn vẹn cùng với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Phấn đấu nhằm giành được danh hiệu “Sinch viên 5 tốt” đồng nghĩa với Việc bạn sẽ trải sang một quy trình tập luyện, nỗ lực về những mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện với hội nhập trong suốt năm học. Vì vậy, phần lớn chuyển biến tích cực về các phương diện bên trên là vấn đề nhưng mà từng cá nhân tmê mẩn gia phong trào “Sinch viên 5 tốt” cảm giác được thứ nhất về bạn dạng thân bản thân.

Trong năm học 2018 - 2019, Hội Sinch viên Trường Đại học tập Công nghệ tin tức vẫn vinc danh:- 79 Sinch viên 5 Tốt cấp cho Khoa- 63 Sinch viên 5 Tốt cấp Trường (trong các số đó tất cả 5 Sinch viên 5 Tốt Tiểu biểu, 7 Sinc viên 5 Tốt những năm liền)- 01 Tập thể Sinch viên 5 Tốt (lớp ANTN2016)

Cũng trong những năm học, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-TP HCM cũng vinc danh:- 4 Sinc viên 5 Tốt cấp Đại học tập Quốc gia TP HCM (Trong đó có 1 Sinc viên 5 Tốt đái biểu cấp ĐHQG-Hồ Chí Minh, với 1 Sinh viên 5 Tốt ĐHQG-Hồ Chí Minh những năm liền

Hội Sinch viên Thành phố HCM tulặng dương:- 4 Sinch viên 5 Tốt cấp Thành phố- 01 bầy Sinch viên 5 Tốt cấp cho Thành phố (lớp ANTN2016)

Trung ương Hội Sinc viên cả nước tuim dương:- 02 Sinh viên 5 Tốt cấp cho Trung Ương- 01 bầy đàn Sinch viên 5 Tốt cấp Trung Ương (lớp ANTN2016)

*
Sinch viên 5 Tốt cấp Trường được vinc danh trên Gala Tự hào Tuổi ttốt lotobamien.com 2019

*
Danh hiệu là thành quả đó cho việc cố gắng toàn diện của sinh viên lotobamien.com

*
Là niềm từ bỏ hào, sự hãnh diện của từng chúng ta sinh viên

*
Đó còn là việc nỗ lực của cả tập thể

Sinc viên lotobamien.com được vinc danh Sinc viên 5 Tốt cấp cho Đại học tập Quốc gia TPhường.HCM .

*
Sinh viên lotobamien.com được vinch danh Sinc viên 5 Tốt vượt trội với các năm tức khắc của ĐHQG-HCM

*
Vinc danh Sinc viên 5 Tốt cung cấp Thành phố

*
Vinch danh Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương
*
Sinch viên Võ Minc Thiện và sinh viên Lê Hoàng Minh Sơnđạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương