Take a break nghĩa là gì

  -  

Bài viết Take A Break Nghĩa Là Gì nằm trong chủ thể về giải đáp đang rất được khôn xiết nhiều người quan tâm đúng không nhỉ như thế nào !! Hôm nay, Hãy thuộc https://lotobamien.com/ tìm hiểu Take A Break Nghĩa Là Gì trong bài viết từ bây giờ nha !

Các bạn đang coi nội dung về : “Take A Break Nghĩa Là Gì”


Take a break

To stop doing something for a short period of time, especially in order khổng lồ rest or lớn focus one”s energy elsewhere. You”ve sầu been looking after the kids all day—go take a break for a while. OK, everyone, let”s take a break for half an hour. I”m taking a break from the law firm to lớn try to lớn focus on my acting career.See also: break, take

Take a break

Take one’s break lớn have sầu a short rest period in one”s work. It”s ten o”clock—time lớn take a break. I don”t usually take my break until 10:30.

Bạn đang xem: Take a break nghĩa là gì

See also: break, take

take a break

Interrupt one”s activity briefly, as in We”ve been working for two hours; let”s take a break. Also see take five.

Xem thêm: Chuỗi F&Amp;B Là Gì - Standard Numeric Format Strings

See also: break, take

Take a break

To stop working for a rest period. Let’s take a break here. Be baông xã in five sầu minutes.

Xem thêm: Địa Chỉ 156 Xã Đàn Là Địa Chỉ Công Ty Đa Cấp Diamond Academy Là Công Ty Gì ???


See also: break, take

Take a break

Rest for a few minutes or days or weeks You”ve sầu been working hard. Do you want khổng lồ take a break?

Take a break|break|take

v. phr. To have a brief rest period during the course of one”s work. “You”ve sầu worked hard. It”s time to take a break,” the trùm said.take (something) lớn the street(s) take (something) too far take (something) under advisement take (something) under consideration take (something) up with (one) take (something) upon (oneself) take (something) with a grain of salternative text take (something) with a pinch of salt take (the) roll take a bachồng seat take a backseat take a backseat, khổng lồ take a bath take a bath on (something) take a bath on something take a bath, to lớn take a bawling out take a bead on (someone or something) take a beating take a bite of the reality sandwich take a bite out of take a bite out of (something) take a bite out of something take a blind bit of notice take a bow take a break take a breath take a breather take a butcher’s take a Captain Cook take a chainsaw to (something) take a chance take a chance on take a chance on (someone or something) take a chill pill take a cold shower take a collection up take a collection up (for someone or something) take a course take a course (in something) take a crachồng at (something) take a craông chồng at something take a crap take a deep breath take a dig at take a dig at (someone or something) take a dig at someone take a dyên ổn view (of someone or something) take a dlặng view of take a dlặng view of something take a dyên ổn view of, khổng lồ tag over tail between one”s legs tail wags the dog taillight take French leave take a bachồng seat take a bath take a bow take a break take a chance take a craông chồng at take a dig at take a dlặng view of take a dislike to take a drop take a fancy lớn take a flop


Các thắc mắc về Take A Break Nghĩa Là Gì

Nếu tất cả bắt kỳ câu hỏi thắc đôi mắt làm sao vê Take A Break Nghĩa Là Gì hãy cho cái đó mình biết nha, mõi thắt mắt xuất xắc góp ý của những bạn sẽ góp mình cải thiện hơn hơn trong số bài sau nha Nếu thấy nội dung bài viết Take A Break Nghĩa Là Gì rât tuyệt ! không hay, hoặc cần bổ sung. Quý Khách góp ý góp bản thân nha!!

Các Hình Hình ảnh Về Take A Break Nghĩa Là Gì

Take A Break Nghĩa Là Gì

Các từ bỏ khóa tìm kiếm kiếm cho bài viết #Break #Nghĩa #Là #Gì

Tra cứu giúp thêm tin tức về Take A Break Nghĩa Là Gì trên WikiPedia

Bạn khả năng bài viết liên quan lên tiếng chi tiết về Take A Break Nghĩa Là Gì trường đoản cú web Wikipedia giờ đồng hồ Việt.◄

Tham mê Gia Cộng Đồng Tại