Too good to be true là gì

  -  
*

1. “Too good lớn be true” tức là gì?

“Too good lớn be true” là các từ chỉ một bài toán tốt tới mức khó khăn tin, hoặc có vẻ như tốt nhất có thể nhưng không có thiệt.

Bạn đang xem: Too good to be true là gì

Ex :

- I’m afraid you were quoted the wrong price. I thought it was too good lớn be true.” (Tôi e rằng các bạn đã có báo giá không nên. Tôi cho là nó “quá tốt để đổi thay sự thật”!)

- I had lớn ask them to lớn repeat their salary offer because it just seemed too good to be true!

 Tôi đã yên cầu chúng ta (phía tuyển chọn dụng) tái diễn nấc lương chúng ta đề nghị vì chỉ cần, hình như nó “quá giỏi nhằm là việc thật”!

- When we saw some of their results, <…> we thought it was almost too good to lớn be true,” Conway told Đài truyền hình BBC Radio Sheffield.

Conway nói với Đài truyền hình BBC Radio Sheffield: “Khi công ty chúng tôi thấy một số trong những hiệu quả của họ,<…> Cửa Hàng chúng tôi cho rằng nó gần như là “thừa giỏi nhằm biến sự thật”.

2. Cách thực hiện TOO trong câu


Too thường đứng trdự tính trường đoản cú (Adjective) cùng Trạng trường đoản cú (adverb) để biểu hiện chứng trạng thừa quá sự ý muốn chờ.

2.1 Lúc TOO đứng trước Tính từ (Adjective)

Cấu trúc 1: Điều gì quá… để ai đó thao tác làm việc gì đấy.S + be + Too + Adjective + For Somebody toàn thân to lớn bởi vì something.

Xem thêm: 2/4 Là Cung Gì ? Sinh Ngày 2/4 Thuộc Cung Gì

Ví dụ:

+ This shirt is too small for hyên lớn wear. (for him not for he)

+ This milk is too cold for her to drink. (for her not for she)

Cấu trúc 2: Điều gì/ai đó quá… mang đến câu hỏi nào đấy.S + be + Too + Adjective + For something.

Ví dụ:

+ She is too young for that posision. (Cô ấy quá ttốt mang lại vị trí kia.)

+ It is too expensive for a xe đạp. (Cái giá vượt mắc cho 1 mẫu xe đạp điện.)

Cấu trúc 3: Điều nào đấy quá… khiến cho ai kia cấp thiết làm cho gìS + be + Too + Adjective sầu + that Somebody toàn thân can/could not do something..

Ví dụ:The house is too expensive that I could not buy it. (Ngôi nhà thừa mắc khiến cho tôi chẳng thể download.)He is too handsome that I could not even look into lớn his eyes. (Anh ấy vượt rất đẹp trai khiến tôi không dám chú ý trực tiếp vào mắt.)

Cấu trúc này thường ngơi nghỉ dạng tủ định với bí quyết dùng tương đương với kết cấu So + Adjective + that + Clause.

2.2 khi TOO đứng trước Trạng từ bỏ (Adverb)

Cấu trúc:1. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Sometoàn thân to lớn vị something.

Xem thêm: Kim Ngạch Thương Mại Là Gì, Kim Ngạch Xuất Khẩu, Nhập Khẩu (Export

2. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not bởi vì something.

Ví dụ: He runs too fast for me lớn catch up. (Anh ta chạy quá nkhô cứng đối với tôi nhằm đuổi theo kịp.)He runs too fast that I can not catch up. (Anh ta chạy thừa nkhô giòn khiến cho tôi cần yếu theo kịp.)

Nếu đụng từ sau chủ ngữ là To Be thì ta đã dùng Too + Adjective sầu, Nếu theo sau nhà ngữ là động từ bỏ hay thì ta sử dụng Too + Adverb