Tốt Bụng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Làm nắm làm sao để khen ai đó xuất sắc bụng giỏi tinh vi ngoài từ “kind”? Bài học tập hôm nay vẫn giới thiệu cùng với chúng ta 15 tự rất có thể sử dụng sửa chữa, hãy thuộc xem nhé!

1. Benevolent– /bəˈnev.əl.ənt/:nhân tình, nhân ái

Ví dụ:

He is a benevolent leader.

Bạn đang xem: Tốt bụng tiếng anh là gì

Ông ấy là 1 trong những công ty lãnh đạo nhân nghĩa.

2. Congenial– /kənˈdʒiː.ni.əl/:dễ ngay sát, thân thiện

Ví dụ:

He has a congenial smile.

Anh ấy tất cả một nụ cười thân mật và gần gũi.

*

3. Kind-hearted– /ˌkaɪndˈhɑːr.t̬ɪd/:giỏi bụng

Ví dụ:

She is a very kind-hearted person.

Cô ấy là một người tốt nhất có thể bụng.

4. Compassionate– /kəmˈpæʃ.ən/:trường đoản cú bi, thiện nay.

Ví dụ:

Falun Da Fa practitioners are very compassionate because Da Fa’s principles teach them follow Truthfulness-Compassion-Forbearance.

Các học tập viên Pháp Luân Đại Pháp khôn cùng từ bi vị các nguyên lý của Đại Pháp dạy bọn họ theo Chân – Thiện tại – Nhẫn.

*

5. Considerate– /kənˈsɪd.ɚ.ət/:thân yêu, chu đáo

Ví dụ:

It was very considerate of you to lớn offer me.

Bạn thiệt kỹ lưỡng khi mời tôi.

*

6. Caring– /ˈker.ɪŋ/:cảm thông, quyên tâm, ân cần

Ví dụ:

He is a caring father.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Tháng 2 Năm 2016, Lịch Âm Ngày 28 Tháng 2 Năm 2016

Ông ấy là 1 trong những bạn phụ vương quan tâm.

*

7. Friendly– /ˈfrkết thúc.li/:thân mật, dễ mến

Ví dụ:

She is very friendly.

Cô ấy vô cùng thân mật.

*

8. Thoughtful– /ˈθɑːt.fəl/:đon đả, lo ngại, quan tâm

Ví dụ:

He is a thoughtful frikết thúc.

Anh ấy là một trong bạn các bạn luôn luôn quyên tâm tới tín đồ khác.

*

9. Nice– /naɪs/:xuất sắc bụng, dễ dàng chịu

Ví dụ:

How nice of you to lớn help me in my work!

Anh thật giỏi bụng Lúc trợ giúp tôi vào quá trình.

*

10. Benign– /bɪˈnaɪn/:xuất sắc, lành, nhân từ

Ví dụ:

I think Jaông xã is a benign man.

Tôi nghĩ Jachồng là 1 trong những bạn bọn ông tốt.

*

11. Humane– /hjuːˈmeɪn/:nhân đạo, nhân đức

Ví dụ:

We all have to lớn live a humane life if we want khổng lồ be real happly.

Tất cả chúng ta đề nghị sinh sống một cuộc sống có đạo đức ví như bọn họ hy vọng hạnh phúc đích thực.

*

12. Beneficent–/bəˈnef.ɪ.sənt/:xuất sắc bụng, từ bi

Ví dụ:

She was born in a kind family & she grows up with a beneficent influences.

Xem thêm: Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Bắc 2016, Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Truyền Thống Miền Bắc

Cô ấy được ra đời vào một gia đình tốt với cô ấy béo lên cùng với đa số sự tác động giỏi lành.